Skip to main content

Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) je sistem, ki ga je leta 1876 zasnoval ameriški bibliotekar Melwin Dewey. Ta sistem se je v desetletjih spreminjal in dopolnjeval ter tako prerasel v enega najbolj razširjenih sistemov v svetu, v glavnem pa ga še zmeraj uporabljajo vse knjižnice po Sloveniji.

Prva značilnost tega sistema je univerzalnost, kar pomeni, da zajema vsa področja človeškega znanja, razdeljena na 9 osnovnih skupin, od 0 do 9. Druga značilnost je decimalna delitev. Glavne skupine UDK predstavljajo strokovna področja, ki se po desetiškem načelu delijo na ožja področja znotraj določene stroke.

 

Skupina   Področja
0 Znanost in znanje. Organizacije. Informacije. Dokumentacija. Bibliotekarstvo. Institucije. Publikacije
1 Filozofija. Psihologija
2 Teologija. Verstva
3 Družbene vede. Politika. Ekonomija. Pravo. Izobraževanje
5 Matematika. Naravoslovje
6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika
7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport
8 Jezik. Književnost
9 Geografija. Biografija. Zgodovina

 

Skupina 4 je prazna. Prvotno je obsegala jezikoslovje, ki so ga kasneje prenesli v skupino 8.

 

Shema UDK v naši knjižnici

 

Za lažje iskanje želenega gradiva v naši knjižnici smo pripravili navodila za iskanje gradiva od kataloga do regala.

Iskanje gradiva in UDK