Skip to main content

Besede

Pesniška zbirka Besede je avtorjev prvenec, ki zajema avtorjevo daljše življenjsko obdobje. Razdeljena je na nekaj sklopov, od katerih vsak prinaša svoje značilnosti. V prvem je poudarjena temeljna značilnost človeka, to so besede oziroma govorica, drugi je namenjen erosu, eden od sklopov je namenjen haikujem, sledi sklop, v katerem je izkazana človeška moralno-etična drža, v nadaljevanju so pesmi namenjene razsežnostim sveta in bližini doma – obale, zadnji sklop pesmi je namenjen sebstvu. Avtor v besedah išče bistvo, ne-mir in razlago sveta oziroma jezika do človeka.

Preverite razpoložljivost

Besede