Skip to main content

France Štiglic: filmska zapuščina

Zbornik razprav in katalog razstave je poklon enemu najpomembnejših ustvarjalcev v zgodovini slovenskega filma. Namen zbornika je bil nov vpogled v tiste vidike njegove ustvarjalnosti, ki so v sodobni filmski misli pustili najgloblji pečat. S prispevki v zborniku sodelujejo nekatera najvidnejša imena slovenske filmske teorije in publicistike, ki so hkrati avtorji in avtorice različnih generacij. Njihove razprave s posvečajo nekaterim bistvenim elementom Štigličevih posameznih del (povzeto po http://www.kinoteka.si/si/463/839/France_stiglic_filmska_zapuscina.aspx).

 

France Štiglic: filmska zapuščina