Skip to main content

Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe

Tri leta po simpoziju Janez Bleiweis in modernizacija slovenske družbe, ki sta ga pripravili Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljanska Filozofska fakulteta in Inštitut za narodopisje pri SAZU, je pod istim naslovom izšel zbornik. Na simpoziju in v zborniku je na novo osvetljeno in ovrednoteno Bleiweisovo delovanje z vidika sodobnega zgodovinopisja, novinarstva, jezikoslovja in še nekaterih drugih sodobnih znanstvenih ved. Tako je urednik Kmetijskih in rokodelskih novic kot ena od najbolj izpostavljenih osebnosti v 19. stoletju obravnavan glede na njegove številne zasluge, med drugim tudi za napredek slovenskega gospodarstva, ne pa zgolj na njegovem odnosu do Franceta Prešerna.

Preveri razpoložljivost

 

Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe