Skip to main content

Kajuh v drugih jezikih

Avtor v obsežni monografiji Kajuh v drugih jezikih najprej z zgodovinsko natančnostjo predstavi zeitgeist življenjske in ustvarjalne poti pesnika Karla Destovnika Kajuha. V nadaljevanju pretanjeno izriše idejne in literarne tokove, ki so vplivali na Kajuhov umetniški izraz, in osvetli psihološki aspekt njegove lirike. Kratkemu opisu publicistične zgodovine Kajuhovih zbirk sledi podroben pregled prevajanja Kajuhovega opusa, ki se je pričelo že v prvih letih po koncu druge svetovne vojne, posamična Kajuhova dela pa so se prevajala že prej. Kajuh je bil preveden v triindvajset jezikov. Knjiga je zbirka posamičnih prevodov z navedbo prevajalca, pesmi pa si sledijo po kronološkem vrstnem redu nastanka in so razdeljene na pred- in medvojne. Posamični prevodi sledijo slovenskemu originalu.
Monografija je dragocena tudi zaradi fotografij osmih naslovnic prevodov Kajuhovih del v tujih jezikih in fotografij rokopisov ter štirinajstih fotografij eminentnih prevajalcev s kratko predstavitvijo.

Preveri razpoložljivost

 

Kajuh v drugih jezikih