Skip to main content

Pravičnost, sram nasilje in feminino

Monografija je prvi primer v Sloveniji širše obravnave problematike sramu povezane z vprašanjem pravičnosti in nasilja v okviru širšega izročila humanističnih ved. Gre za obravnavo ključnih problemov žensk, nasilja, sramu in njihovega pomena v sodobni filozofsko-etični misli. Ženske so bile v filozofskem in ostalem izročilu že vnaprej postavljene v položaj, da jih je (mora biti: »pripada ženski eksistenci«)sr5am, čeprav je sram izraz splošno človeške izpostavljenosti. Delo je odličen prispevek razreševanju filozofskih , teoloških in socioloških dilem sodobne družbe in tako smerokaz temeljnim znanstvenim razpravam  na teh področjih in v celotni humanistiki (iz recenzije prof. dr. Janeza Juhanta).

Pravičnost, sram nasilje in feminino