Skip to main content

Dela v tej zbirki občasno izhajajo od leta 2007, gre pa predvsem za krajša literarna besedila šaleških avtorjev. Izdaja jo Knjižnica Velenje.

Objavljamo vse naslove, ki so izšli v zbirki Droben list.

Vinko Šmajs, Skriti dnevnik, 2007
Roman Kralj Kroki, Portreti slovenskih književnikov, 2008
Mojca Marš, Hotenjca, 2008
Bojan Glavač, Pesmi iz klobuka, 2009
Josip Bačić, Posvetilne pesmi, 2010
Marjan Salobir, Lovska kronika, 2012
Lojze Vrenčur, Mala in velika vrata, 2015