Skip to main content

Šaleški razgledi

Šaleški razgledi so temeljna domoznanska knjižba zbirka, ki obuja zgodovinski spomin in prinaša vedenje ter nova spoznanja o Šaleški dolini, poleg znanstvenih pa objavlja tudi publicistična, strokovna in literarna besedila šaleških avtorjev.

Zgodovina knjižnic v Šaleški dolini

Knjižnice na Šaleškem: zbornik ob 75-letnici Knjižnice Velenje, Velenje, Knjižnica, 2009

Knjižnični kurir

Od leta 2006 v knjižnici pripravljamo naše glasilo Knjižnični kurir, ki izhaja kot priloga velenjskega tednika Naš čas. Doslej je izšlo skupno enajst številk.

Velenjski časopisi od leta 1953 do 2007

V naši knjižnici smo leta 2010 z denarno pomočjo Ministrstva za kulturo digitalizirali vse velenjske časopise, od prve številke Velenjskega rudarja iz leta 1953 do Našega časa izpred štirih let. Časopisi so dostopni na spletnem portalu Digitalne knjižnice Slovenije, dlib.si 

Gre za digitalizirano gradivo v skupnem obsegu 21 tisoč časopisnih strani, ki so najprej od leta 1953 do 1957 izhajale pod imenom Velenjski rudar, od leta 1960 do 1965 kot Rudar, nato do leta 1972 kot Šaleški rudar in od leta 1973 dalje kot Naš čas

Droben list

Dela v tej zbirki občasno izhajajo od leta 2007, gre pa predvsem za krajša literarna besedila šaleških avtorjev. Izdaja jo Knjižnica Velenje.

Objavljamo vse naslove, ki so izšli v zbirki Droben list.

Vinko Šmajs, Skriti dnevnik, 2007
Roman Kralj Kroki, Portreti slovenskih književnikov, 2008
Mojca Marš, Hotenjca, 2008
Bojan Glavač, Pesmi iz klobuka, 2009
Josip Bačić, Posvetilne pesmi, 2010
Marjan Salobir, Lovska kronika, 2012
Lojze Vrenčur, Mala in velika vrata, 2015